คนไทยใช้จ่ายไปกับค่าอาหารมากถึง 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ซูเปอร์มาร์เก็ตกลายเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยหลักของคนจำนวนมาก
และเป็นผู้รับซื้ออาหารจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด
คุณภาพชีวิต สิทธิ และรายได้ของคนบนเส้นทางอาหารไม่น้อยจึงขึ้นอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ต
มาร่วมกันดูแลชีวิต ‘คนต้นทาง’ ด้วยพลังซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้บริโภคกับเรา

คนไทยใช้จ่ายไปกับค่าอาหารมากถึง 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ซูเปอร์มาร์เก็ตกลายเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยหลักของคนจำนวนมาก
และเป็นผู้รับซื้ออาหารจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด
คุณภาพชีวิต สิทธิ และรายได้ของคนบนเส้นทางอาหารไม่น้อยจึงขึ้นอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ต
มาร่วมกันดูแลชีวิต ‘คนต้นทาง’ ด้วยพลังซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้บริโภคกับเรา

แม้ซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีพลังมากมาย แต่คนที่มีพลังมากกว่าคือพวกเราที่เป็นผู้ซื้อ
มาร่วมกันบอกซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเราต้องการ
“อาหารที่ไม่ใช่แค่ดีที่ปลายทาง แต่ดีถึงต้นทาง ถึงคนที่ร่วมผลิตอาหารทุกคน”

แม้ซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีพลังมากมาย แต่คนที่มีพลังมากกว่าคือพวกเราที่เป็นผู้ซื้อ
มาร่วมกันบอกซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเราต้องการ
“อาหารที่ไม่ใช่แค่ดีที่ปลายทาง แต่ดีถึงต้นทาง ถึงคนที่ร่วมผลิตอาหารทุกคน”

ส่งเสียง ถึงซูเปอร์มาร์เก็ต
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดูแลด้วยความสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบขององค์กรภาคีงานรณรงค์ “ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก” แต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้สะท้อนถึงทัศนคติหรือจุดยืนของสหภาพยุโรป
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา