ทำไมพวกเราต้องส่งเสียง
ให้ซูเปอร์มาร์เก็ต “ดี” กว่าเดิม

ที่มา

 

ทุกวันนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นสถานที่วางจำหน่ายอาหารเพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นคนกลางที่มีบทบาทมากในการเชื่อมผู้ผลิตและผู้บริโภคนับล้านเข้าด้วยกัน วิธีที่ซูเปอร์มาเก็ต ‘เลือก’ อาหารบางประเภทเพื่อมาวางขาย จึงส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรรายย่อย แรงงานหญิงและชาย ตลอดถึงทุกชีวิตในหลายขั้น เพื่อส่งอาหารให้ถึงจานของคุณ  

 

เราจึงอยากชวนคุณและซูเปอร์มาเก็ตมาให้ความสำคัญกับ ‘คนต้นทาง’ และการผลิตอาหารที่ยั่งยืนให้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าอาหารที่ดีต้องไม่ทำร้ายคนต้นทาง เช่นเดียวกับที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และต้องแฟร์กับผู้บริโภค

 

ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก เป็นงานรณรงค์ร่วมโดย เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ระบบอาหารของไทยเป็นธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากโครงการ SWITCH Asia โดยสหภาพยุโรป

ทำไมต้อง ซูเปอร์มาร์เก็ต เหล่านี้

เนื่องจากบริษัทค้าปลีกชั้นนำมีสัดส่วนตลาดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีกำลังการผลิตสูงมีฐานลูกค้าจำนวน มากทั้งยังมีความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านสาขา ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ จึงควรรณรงค์ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้หันมารับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น

อะไรที่เรียกว่า ดี กับคนต้นทาง

เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตควรคำนึงถึงคนต้นทางใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ด้านแรงงาน ด้านผู้ประกอบการรายย่อย และด้านสตรี ทั้งในเรื่องความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบขึ้น

วัดผลอย่างไร

เราใช้ Supermarket  Policy Scorecard  เป็นกรอบการประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ตที่พัฒนา และใช้โดยอ็อกแฟมสากลภายใต้ชื่อ Food Retailers Accountability Tool โดยดู 4 มิติ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอาหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม ได้แก่ ด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ด้านแรงงาน ด้านผู้ประกอบการรายย่อย และด้านสตรี ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทค้าปลีกชั้นนำเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ใดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับสากล

วัดผลแล้วยังไงต่อ

 

เราเชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเปลี่ยนได้ หากผู้บริโภคอย่างคุณสนับสนุน

ซูเปอร์มาร์เก็ตมีศักยภาพที่จะทำเกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐานทางกฎหมาย และกลายมาเป็นเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเราดีขึ้น โดยการทำให้ ‘คนต้นทาง’ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย แรงงานหญิงและชาย มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการทำงาน รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคอย่างเราซื้ออาหารได้อย่างสบายใจ อิ่ม อร่อยแบบไม่ได้ทำร้ายใคร

"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา