CP Freshmart
11คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เป็นร้านค้าที่เน้นขายสินค้าสำหรับการทำอาหารในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งอาหารสด อาหารพร้อมทาน และอาหารแห้ง ทั้งที่เป็นแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์อื่นๆ โดยมักตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน เปิดตัวสาขาแรกเมื่อปี 2547 ที่หมู่บ้านบัวทองในชื่อ CPF Mart ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้ในปี 2549 ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ และมีรายได้ราว 5,000 ล้านบาทในปี 2559

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
2 คะแนน

CP Freshmart มีการเปิดเผยนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืน สิทธิมนุษยชน และแรงงาน สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และมีการเปิดเผยโครงสร้างการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทโดยตรง

แรงงาน
6 คะแนน

CP Freshmart แถลงว่าการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นปัญหาเชิงระบบและการตัดสินใจของบริษัทส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานได้จริง มีการเปิดเผยนโยบายสิทธิแรงงานซึ่งยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีเอกสารจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า ตลอดจนมีสิ่งจูงใจเชิงบวกให้คู่ค้าที่ปรับปรุงมาตรฐานแรงงานอย่างต่อเนื่องด้วย

ผู้ผลิตรายย่อย
3 คะแนน

CP Feshmart ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตกรรายย่อย โดยจะซื้อสินค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนประกาศว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรองได้

สตรี
0 คะแนน

CP Feshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา