Foodland
0คะแนน

Foodland

Foodland เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกในไทยที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้ารายได้ปานกลางถึงสูงที่ให้ความสำคัญกับบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ Foodland เป็นที่รู้จักเรื่องความหลากหลายของสินค้า ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า ตลอดจนการมีพื้นที่สำหรับร้านอาหารภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเองด้วย ปัจจุบัน Foodland มี 20 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และมีการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองในกลุ่มอาหารสดและเบเกอรี่

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
0 คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

แรงงาน
0 คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

ผู้ผลิตรายย่อย
0 คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

สตรี
0 คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา