Villa Market
0คะแนน

Villa Market

Villa Market วางจุดยืนทางการตลาดว่าเป็น “Thailand’s original international supermarket” หรือซูเปอร์มาร์เก็ตระดับโลกของไทย โดยมีจุดเด่นคือการขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศกว่า 2,500 รายการ และหลายอย่างเป็นสินค้าที่อาจหาซื้อไม่ได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าอื่นๆ ปัจจุบัน Villa Market มี 34 สาขา เกือบทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง และมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพื่อจับตลาดคนเมืองเป็นหลักต่อไป ในปี 2559 Villa Market มีรายได้เกือบ 6,000 ล้านบาท

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
0 คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

แรงงาน
0 คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

ผู้ผลิตรายย่อย
0 คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

สตรี
0 คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา