ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
สิทธิสตรี การประเมินด้านนี้เน้นไปที่ความเท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหารของซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในเส้นทางอาหาร โดยพิจารณาจากการลงนามพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ ความโปร่งใสในการติดตามและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสตรี การศึกษาผลกระทบของเส้นทางอาหารที่มีต่อสิทธิสตรี ไปจนถึงการมีคณะทำงานเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในเส้นทางอาหารโดยเฉพาะ
Big C
- คะแนน

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

CP Freshmart
- คะแนน

CP Fesh Mart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

Foodland
- คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

Gourmet Market
- คะแนน

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

Makro
- คะแนน

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

Tesco
1 คะแนน

Tesco Lotus เคยร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี เพื่อทำความเข้าใจและร่วมแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหาร

Villa Market
- คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา