ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ การประเมินพิจารณาจากนโยบาย การกำกับดูแล คณะกรรมการ หรือผู้บริหารที่ดูแลประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหารโดยเฉพาะ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหาร กลไกการร้องทุกข์และเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมทางการค้าและการตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ต
Gourmet Market
คะแนน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (transparency) ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา