ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย องค์ประกอบสำคัญด้านนี้คือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนนนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความมั่นคง การจัดซื้อและข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรม การรวมตัวเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง เป็นต้น
Gourmet Market
คะแนน

ผู้ผลิตรายย่อย ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา