ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
สิทธิสตรี การประเมินด้านนี้เน้นไปที่ความเท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหารของซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในเส้นทางอาหาร โดยพิจารณาจากการลงนามพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ ความโปร่งใสในการติดตามและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสตรี การศึกษาผลกระทบของเส้นทางอาหารที่มีต่อสิทธิสตรี ไปจนถึงการมีคณะทำงานเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในเส้นทางอาหารโดยเฉพาะ
Gourmet Market
คะแนน

"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา